ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ นำทีม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

0
264

LEAVE A REPLY