วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ศึกษาดูงานที่ฝ่ายครัวการบินไทย

0
747

img_9943

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการครัวสงฆ์ไทยไกลโรค ได้ไปศึกษาดูงานที่ฝ่ายครัวการบินไทย ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ ๕๒ ปี ในการผลิตและบริการอาหารสำหรับสายการบิน และภาคพื้นดิน ปัจจุบันให้บริการแก่สายการบินไทยและอีกกว่า ๕๐ สายการบินทั่วโลก

LEAVE A REPLY