โครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๕

0
836
โครงการบวชเณรและบวชเนกขุมมจาริณีภาคฤดุร้อน รุ่นที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฒาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่  ๗ – ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
divider

img_9660img_9679img_9954img_0105img_0105img_0451img_0015img_2088img_1801img_1750img_1776img_8786img_8993img_9000img_8811img_0194img_0197img_0220img_0621img_0658img_0694img_0671img_1496img_1457img_1515img_1542img_1594img_1589

 

LEAVE A REPLY