๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ประชุมจัดงานสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ

0
820

 

cafe

ประชุมจัดงานสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ
ณ ห้องประชุมวงค์ผดุงเกียรติ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น 3 มจร.วังน้อย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.อยุธยาฯ
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
3

LEAVE A REPLY