ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย

0
690

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c1

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.-๐๐.๓๐ น.
ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

LEAVE A REPLY