ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพส่วนงาน ประจำปี ๒๕๕๙

0
232

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพส่วนงาน ประจำปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพส่วนงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ได้เข้าตรวจประกันส่วนงาน สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริกการสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวงศ์ผลดุงเกียรติ (ห้องประชุมโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์)

LEAVE A REPLY