๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก

0
456

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

LEAVE A REPLY