๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก

0
591

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

LEAVE A REPLY