ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๖๑

0
615

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b9%80%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณีภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๖๑

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม -๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

++00++

LEAVE A REPLY