ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

159

ที่อยู่ : สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

11182_12053115180297_20169

โทรศัพท์ : ๐๓๕-๑๓๐-๐๐๐ ภายใน ๘๘๑๕

email-integration-2-e1361582685316

E-mail : bps.mcu@hotmail.com

 

divider-line1