ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

กิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม “ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๒

        กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สระน้ำหน้าหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม...

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี “ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน” ประจำปี ๒๕๒๖

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ส่วนฑรรมนิเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี “ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม” ประจำปี ๒๕๖๒

       ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ได้จัดกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัตธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ บริษัท...