สำนักสางเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 13170 โทร.035-248-000 ต่อ 8278, 8279 แฟกซ์ 035-248-000 ต่อ 8278e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free. www.socmcu.net