ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ" ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒-๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตย์รังสีสันนิภาญาณวโรภาส”

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช "พระพุทธอาทิตย์รังสีสันนิภาญาณวโรภาส" ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโดย โรงเรียนพุทธศาสาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่งจองบูชา : เพื่สมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑. พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาณวโรภาส ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว...

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ และเทศน์มหาชาติ ” มโหสถบัณฑิตชาดก”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ และเทศน์มหาชาติ " มโหสถบัณฑิตชาดก" ในวันที่ ๑ ธันวาคม 2562 ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา ****อานิสงส์แห่งการบูชากัณฑ์เทศน์พระมโหสถบัณฑิตชาดก กัณฑ์ที่ ๑ "สุบินนิมิตราชา" ผู้ใดบูชากัณฑ์สุบินนิมิตราชา ผู้นั้นจักได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นพระบรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป ทรงพระปรีชาเฉลียวฉลาดสามารถปราบอริราชศัตรูให้พินาศย่อยยับไป กัณฑ์ที่ ๒ "มหาโอสถ" ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาโอสถ...

กิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม “ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๒

        กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม "ลอยกระทง" ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สระน้ำหน้าหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม...

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี “ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน” ประจำปี ๒๕๒๖

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ส่วนฑรรมนิเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี “ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม” ประจำปี ๒๕๖๒

       ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ได้จัดกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัตธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ บริษัท...