ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ร่วมอนุโมทนาบุญและเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี "กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม" เลขบัญชี 155-2-12577-3 ้กรุณาแจ้งรายการโอนเงินไปที่โทรสาร 036-342952 เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตร หรือติดต่อสอบถาม 083-7388091, 062-5388624,...

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 15

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 15 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมอุปถัมภ์โครงการได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี "กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม" เลขบัญชี 155 - 2 -...

ขอเชิญร่วมโครการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจารณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรและบวชเนรมิตมหาเศรษฐีประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๔ เมษายน ๒๕๔๔ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ งานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นประธาน มีผู้ใหญ่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร,ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์,ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ,ผอ.รร.พอ.มจร.รองผอ.ส่วนงานบริหาร พร้อมคณะกรรมการประชุมเตรียมความพร้อม งานพิธีประสาทปริญญา ณ ห้องประชุมพิธีการ ๓ อาคารหอฉัน มจร.วังน้อย อยุธยา ๘...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. : พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ พระเมธีธรรมาจารย์ กรรมการจากคณาจารย์ประจำ พระเทพปฏิภาณกวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พระโสภณพัฒนคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณิชชา...

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องพิธีการ ๓ (ห้องระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช) อาคาร ๗๒ พรรษา พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอ)ชั้น ๒ มจร วังน้อย อยุธยา ...

ประมวลภาพกิจกรรม