ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom และห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี...

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ขออนุญาตแจ้งข่าวงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมอนุโมทนาบุญและเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี "กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม" เลขบัญชี 155-2-12577-3 กรุณาแจ้งรายการโอนเงินไปที่โทรสาร 036-342952, อีเมล ph_n1970@hotmail.com,...

จดหมายข่าว

กิจกรรม

ประมวลภาพคณะเจ้าภาพ