ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสร้างบุญบารมี สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 417-2-45976-2 ชื่อบัญชี มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิตธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า เลขที่บัญชี 046-2-73791-7...

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มจร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom และห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี...

จดหมายข่าว

กิจกรรม

ประมวลภาพคณะเจ้าภาพ