ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสร้างบุญบารมี สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 417-2-45976-2 ชื่อบัญชี มจร ทุนภัตตาหารพระนิสิตธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า เลขที่บัญชี 046-2-73791-7...

จดหมายข่าว

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง 1/2565

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3...

เจ้าภาพประจำวัน