ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU E-MEETING)”

0
328

ขอเชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU E-MEETING)” ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

LEAVE A REPLY