ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๒

0
168

     %e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-62

      กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี “ลอยกระทง” บริเวณ สระน้ำหน้าหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๓๘, ๐๘๑-๔๒๔-๒๘๒๒, ๐๘๙-๘๙๗-๔๗๒๒

LEAVE A REPLY