กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม “ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๒

0
209

        กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม “ลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สระน้ำหน้าหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานในพิธี

img_7870 img_7879 img_7883 img_7885 img_7889 img_7912

img_7913 img_7919 img_7923 img_7929 img_7935 img_7945

LEAVE A REPLY