ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตย์รังสีสันนิภาญาณวโรภาส”

0
189

%e0%b9%91-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%af-%e0%b9%91%e0%b9%95-%e0%b8%98-%e0%b8%84-%e0%b9%96

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตย์รังสีสันนิภาญาณวโรภาส” ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการโดย โรงเรียนพุทธศาสาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่งจองบูชา : เพื่สมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาณวโรภาส ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาณวโรภาส ขนาดเล็ก สร้างจำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถามและบูชาที่ : พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย,โทร.๐๙๐-๕๕๗-๑๕๖๒,ร่วมบุญได้ที่ รร.พอ.มจร. วังน้อย อยุธยา, และธนาคารออมสิน สาขาวังน้อย อยุธยา เลขที่บัญชี “กองทุนพัฒนานักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มจร วังน้อย

LEAVE A REPLY