ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ”

0
133

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ” ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒-๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

LEAVE A REPLY