ขอเชิญร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหม่ ส่วนธรรมนิเทศ

0
40

        ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารยื เจ้าหน้าที่ พระนิสิต และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเปิดห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และสำนักงานใหม่ส่วนธรรมนิเทศ (ธรรมวิจัย) ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓          ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๑ และชั้น ๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

LEAVE A REPLY