ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖

0
854

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจารินี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๖

อบรมวันที่  ๒๙ มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

  • วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐                รับสมัคร
  • วันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐              มอบตัวเยาวชน/อบรมเตรียมความพร้อม
  • วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐                       พิธีบรรพชาสามเณรและเปิดโครงการ
  • วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐   อบรมตามหลักสูตร
  • วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐                    สอบวัดผล และสอบภาคกิจกรรม
  • วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐                    พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร

LEAVE A REPLY